Nona Avellán

Legitimerad par- och familjepsykoterapeut och arbetshandledare

Emotionellt fokuserad parterapi står väldigt nära mitt hjärta och jag brinner för att hjälpa par att bygga en tryggare känslomässig kontakt till varandra.

Jag har jobbat med människor och relationer i över 20 års tid. För mig är det viktigt att lyssna på dig för att få en förståelse för din livssituation. Min målsättning är att tillsammans med dig hitta dina styrkor och jag hoppas kunna inge hopp om att förändring till det bättre är fullt möjligt.

Läs mer

Hur kan jag hjälpa?

Du kan boka en tid till mig om du önskar hjälp med att bygga en tryggare emotionell kontakt till din partner eller om du har utmaningar i relationerna till dina familjemedlemmar.

Jag erbjuder också arbetshandledning, skolning och konsulttjänster.

Vad önskar du?

Bekanta dig med mina tjänster

Emotionellt fokuserad parterapi

I emotionellt fokuserad parterapi är syftet att öka tryggheten i relationen och hjälpa båda parterna att uttrycka sina behov och känslor och att skapa nya positiva mönster.

Individuella stödsamtal

Ibland kan livet föra med sig omställningar och utmaningar som känns övermäktiga att bemästra på egen hand. Om du funderar på din parrelation eller på din roll som förälder och känner att du behöver prata med en utomstående erbjuder jag individuellt samtalsstöd.

Familjeterapi

I familjeterapi jobbar man bland annat med att förbättra relationerna mellan familjemedlemmarna, att bemästra svåra livssituationer och att komma vidare i kriser. Jag vill hjälpa dig och dina familjemedlemmarna att hitta mera fungerande interaktionsmodeller.

Arbetshandledning, konsultation och skolning

Jag erbjuder arbetshandledning för individer, arbetsgrupper och organisationer. Arbetshandledning är en målinriktad, konfidentiell process. I arbetshandledning kan man granska och utveckla erfarenheter och känslor som är kopplade till arbetsrollen, arbetet och arbetsgemenskapen.

Vad saknar du?

Lära känna mina tjänster

Emotionellt fokuserad parterapi

I emotionellt fokuserad parterapi är syftet att öka tryggheten i relationen och hjälpa båda parterna att uttrycka sina behov och känslor och att skapa nya positiva mönster.

Individuella stödsamtal

Ibland kan livet föra med sig omställningar och utmaningar som känns övermäktiga att bemästra på egen hand. Om du funderar på din parrelation eller på din roll som förälder och känner att du behöver prata med en utomstående erbjuder jag individuellt samtalsstöd.

Familjeterapi

I familjeterapi jobbar man bland annat med att förbättra relationerna mellan familjemedlemmarna, att bemästra svåra livssituationer och att komma vidare i kriser. Jag vill hjälpa dig och dina familjemedlemmarna att hitta mera fungerande interaktionsmodeller.

Arbetshandledning, konsultation och skolning

Jag erbjuder arbetshandledning för individer, arbetsgrupper och organisationer. Arbetshandledning är en målinriktad, konfidentiell process. I arbetshandledning kan man granska och utveckla erfarenheter och känslor som är kopplade till arbetsrollen, arbetet och arbetsgemenskapen.

Ta kontakt

Bylistening Oy

Bylistening Oy © 2024. | Web design: Havena Oy