Bättre växelverkan

Familjeterapi

I familjeterapi jobbar man bland annat med att förbättra relationerna mellan familjemedlemmarna, att bemästra svåra livssituationer och att komma vidare i kriser. Jag vill hjälpa dig och dina familjemedlemmarna att hitta mera fungerande interaktionsmodeller. Till det första besöket kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller med hela familjen.

Ta kontakt

Bylistening Oy © 2023. | Web design: Havena Oy