Ta kontakt

Bylistening Oy

Visste du?

FPA-Ersättning för psykoterapi

Du kan få ersättning för rehabiliterande psykoterapi om din arbets- eller studieförmågan är hotad. En förutsättning för att få Fpa-ersättning för psykoterapi är en psykiaters bedömning av din diagnos och ditt rehabiliteringsbehov. Läs mera om Fpa-ersättningar och ersättningsbelopp för psykoterapi på Fpa:s hemsidor fpa.fi.

Bylistening Oy © 2023. | Web design: Havena Oy