Personligt stöd

Individuella stödsamtal

Ibland kan livet föra med sig omställningar och utmaningar som känns övermäktiga att bemästra på egen hand. Om du funderar på din parrelation eller på din roll som förälder och känner att du behöver prata med en utomstående erbjuder jag individuellt samtalsstöd.

Ta kontakt

Bylistening Oy © 2023. | Web design: Havena Oy