För individer, arbetsgrupper och organisationer

Arbetshandledning, konsultation och skolning

Jag erbjuder arbetshandledning för individer, arbetsgrupper och organisationer. Arbetshandledning är en målinriktad, konfidentiell process. I arbetshandledning kan man granska och utveckla erfarenheter och känslor som är kopplade till arbetsrollen, arbetet och arbetsgemenskapen. Jag förbinder mig vid att följa de etiska principerna för Suomen työnohjaajat ry.

Jag erbjuder även utbildning och konsulttjänster för dem som arbetar med barn och familjer och för yrkesverksamma inom den sociala sektorn. Utbildningarna skräddarsys tillsammans med kunden och priset bestäms utgående från utbildningstillfällets längd, antalet deltagare och utbildningens innehåll. Temat för utbildningen kan vara ett begränsat tema eller en större helhet som stöder deltagarnas professionella utveckling.

Pris: Grupphandledning 90 minuter 250€ + moms.

Ta kontakt

Bylistening Oy © 2023. | Web design: Havena Oy