Trygghet i parrelationen

Emotionellt fokuserad parterapi

I en kärleksrelation spelar känslor en stor roll. När man inte når varandra eller när man upplever att man inte får det man behöver av sin partner reagerar man på olika sätt. Vanligt är att uttrycka frustration som irritation och ilska eller genom att tystna och dra sig undan. Ibland kan man fastna i ett negativt samspelsmönster som skapar otrygghet och som ökar den känslomässiga distansen. Det kan vara svårt att ta sig ur ett negativt samspelmönster på egen hand.

I emotionellt fokuserad parterapi är syftet att öka tryggheten i relationen och hjälpa båda parterna att uttrycka sina behov och känslor och att skapa nya positiva mönster.

Till det första besöket kan du komma ensam eller tillsammans med din partner. Under det första besöket gör vi tillsammans upp en plan för samarbetet. Terapins längd och omfattning kan variera från ett eller enstaka besök till en långvarigare kontakt. Alla våra samtal är konfidentiella.

Pris: Parterapi 90 minuter 165€

Ta kontakt

Bylistening Oy © 2023. | Web design: Havena Oy